Новости Экономика долгиукраина

Наступного року Україна має виплатити майже $42 млрд. зовнішніх боргів - НБУ

base article image

Влада України та українськi корпорацiї в перiод iз 1 липня 2010 року по 1 липня 2011 року мають виплатити за зовнiшнiми зобов'язаннями (без урахування вiдсоткiв) $42,1 млрд, або в середньому бiльше, нiж $3,5 млрд. щомiсячно.

Про це повiдомляється на веб-сайтi Нацiонального банку України.

У аналітичній записці Нацбанку йдеться, що обсяг короткострокового зовнiшнього боргу за залишковим термiном погашення на кiнець I пiврiччя 2010 року становив $42,1 млрд. (40,3% вiд загального обсягу валового зовнiшнього боргу України). За I пiврiччя 2010 року зовнiшнiй борг, що пiдлягає сплатi протягом наступних чотирьох кварталiв, знову (пiсля скорочення в 2009 роцi – IФ) зрiс (на $5,2 млрд).

НБУ зазначає, що за цей перiод рiвень покриття такого короткострокового боргу мiжнародними резервами центрального банку скоротився на два процентнi пункти - до 70%. Короткостроковий борг за залишковим термiном погашення в 2009 роцi скоротився на $6,6 млрд.

За даними Нацбанку, накопичення таких боргiв цього року вiдбувалося насамперед через кредити сектора державного управлiння, торговi кредити та прострочену заборгованiсть небанкiвських секторiв економiк.

"У I пiврiччi 2010 року зросли обсяги майбутнiх виплат сектора державного управлiння (на $2,9 млрд) та iнших секторiв (на $2,7 млрд), оскiльки саме цi сектори активно використовували залучення короткострокового капiталу в поточному роцi. В результатi короткостроковий зовнiшнiй борг за залишковим термiном погашення в цих секторах зрiс до $3,8 млрд. та $25,4 млрд. вiдповiдно", – йдеться в записцi.

За даними НБУ, на кiнець першого пiврiччя 2010 року обсяг короткострокового зовнiшнього боргу за залишковим термiном погашення банкiвського сектора становив $11,7 млрд. У записцi також нагадується, що валовий зовнiшнiй борг України на 1 липня 2010 року становив $104,5 млрд, що на $1,2 млрд, або на 1,2%, бiльше, нiж на початок року.

За даними Нацбанку, валовий зовнiшнiй борг зрiс за цей перiод за рахунок операцiй на $4,5 млрд, але посилення долара до iнших валют зменшило його обсяг на $2,7 млрд. Iншi змiни (переоцiнка, списання боргу тощо) сприяли зниженню боргу на $0,6 млрд.

У валютнiй структурi валового зовнiшнього боргу на 1 липня 2010 року найбiльшою залишається частка долара США, яка зросла до 73,1% iз 70,8% на початок року. Частка зовнiшньої заборгованостi в гривнi в першому пiврiччi зросла порiвняно з початком року на 0,5 процентного пункту - до 1,4%, тодi як питома вага зобов'язань у SDR та євро скоротилися з 12,6% до 11,8% та з 12,4% до 10,6% вiдповiдно.

За матерілами: Інтерфакс-Україна

 

Оставайтесь в курсе событий.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях.